22.08.2022

Nabór na roczny staż typu post–doc w College of Engineering w University of Michigan Ann Arbor.


 

Centrum Technologi Kosmicznych AGH ogłasza nabór na roczny staż typu post – doc 
w College of Engineering w University of Michigan Ann Arbor. 

Pobyt fundowany jest przez Fundację Dr. Anatole S. and Pamela D. Dekaban Fund (https://cee.engin.umich.edu/dekaban/the-dekaban-fund/), której Przewodniczącym jest Pan Profesor Radosław Michałowski.

Fundacja podjęła decyzję o przyznawaniu corocznie stypendium na 1 roczny pobyt post-doca w dyscyplinach inżynierskich dla pracownika Akademii Górniczo – Hutniczej w College of Engineering w University of Michigan Ann Arbor (https://umich.edu/).  

College of Engineering ma 10 Wydziałów.  Jednym z warunków przyznania jest nawiązanie współpracy z przyszłym mentorem, który jest profesorem w University of Michigan.

Wysokość stypendium wynosi dzisiaj: 56 700 USD na rok plus przeloty, dla stypendysty i rodziny (gdy zamierza wyjechać z rodziną), ¾ kosztów ubezpieczenia na zdrowie, które jest niezbędne dla realizacji pobytu.

Kryteria jakie muszą być spełnione przez Kandydata są następujące:

 • obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
 • stopień doktora w obszarze nauk technicznych,
 • zatrudnienie w AGH na stanowisku adiunkta i plan powrotu do AGH,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Rekrutację przeprowadzi komisja w składzie;

 1. Prorektor ds. współpracy - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – przewodniczący Komisji
 2. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. współpracy - prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
 3. Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH - prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Proces rekrutacji realizowany będzie dwuetapowo:

 • W pierwszej kolejności rekrutacja przeprowadzona będzie wewnątrz uczelni i stworzona zostanie lista nominowanych do stypendium. Trzech pierwszych Kandydatów Komisja przedstawia Fundacji. Fundacja organizuje rozmowę kwalifikacyjną i wybiera stypendystę. 
 • Po zakwalifikowaniu Stypendysta powinien skontaktować z Instytutem Spraw Międzynarodowych w University of Michigan w celu dalszego procedowania (Wiza, ubezpieczenie, kontakty w College of Engineering w University of Michigan Ann Arbor, sprawy organizacyjne).

Stypendysta we własnym zakresie musi zapewnić sobie zakwaterowanie w Ann Arbor oraz, co jest jednym z warunków koniecznych, znaleźć mentora w College of Engineering University of Michigan.

Wyjazd na stypendium powinien nastąpić w lutym 2023.  

Kalendarz Rekrutacji:

 1. Składanie dokumentów (CV w formie wymaganej przez fundacje (w załączeniu) oraz Cover Letter - do 10 października 2022
 2. Decyzja w sprawie listy rankingowej 15 października 2022
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem Fundacji oraz przedstawicielem College of Engineering University of Michigan w okresie od 16 do 25 października 2022
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji 31 październik 2022

Aplikacje prosimy zgłaszać na adres: ctk@agh.edu.pl

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z prof. Tadeuszem Uhlem - tuhl@agh.edu.pl

Więcej informacji w załączonych plikach: