Centrum Technologii Kosmicznych AGH

Biuro:
Paw. B-3, parter, pok. 1,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: +48 12 617 55 27
e-mail: ctk@agh.edu.pl

ctk@agh.edu.pl

 

Dyrektor CTK AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
e-mail: tuhl@agh.edu.pl 

Z-ca dyrektora CTK AGH
Aleksandra Katarzyna Ochocka
e-mail: akochocka@agh.edu.pl
tel.: +48 885 952 912 

Współpraca / Komunikacja
Maciej Myśliwiec
e-mail: Maciej.Mysliwiec@agh.edu.pl
tel.: +48 508 23 24 25

Menedżer projektu UNIVERSEH
Anna Inglot
e-mail: ainglot@agh.edu.pl
tel. kom.: +48 885 952 913 

Menedżer projektu BEYOND UNIVERSEH
Joanna Wieczerzyńska van Baarle
e-mail: jwvb@agh.edu.pl
tel. kom.: +48 885 954 817