Rada Naukowa Centrum Technologii Kosmicznych AGH

Rada Naukowa CTK jest organem inicjującym i opiniodawczym Centrum.

Członków Rady CTK powołuje Rektor. W jej skład wchodzą pracownicy AGH oraz upoważnieni przedstawiciele innych jednostek naukowo-badawczych, przemysłowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Rada CTK jest upoważniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących CTK, a do jej zadań należy m.in. wyznaczanie kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej CTK. 

Skład Rady Naukowej Centrum Technologii Kosmicznych AGH 

Pracownicy AGH:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Rektor AGH
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy AGH
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Prof. dr hab. inż. Czesław Kapusta - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Jerzy Staszewski - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Przedstawiciele międzynarodowych jednostek naukowo-badawczych i przemysłowych: 

 • Prof. Miguel Olivares-Mendes - University of Luxemburg 
 • Prof. Kazuya Yoshida - Tohoku University
 • Prof. Artur B. Chmielewski - NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology
 • Dr. Mrityunjay Singh - Chief Scientist, Ohio Aerospace Institute
 • Prof. Enrico Stoll - Technischer Universitat Berlin
 • Prof. George Nikolakopoulos - Lulea University of Technology
 • Prof. Emmanuel Zenou - Univesity of Toulouse

Przedstawiciele krajowych jednostek naukowo-badawczych i przemysłowych:

 • Prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz - Centrum Badań Kosmicznych PAN 
 • Prof. dr hab. Maciej Konacki - Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna - Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
 • Dr Agata Kołodziejczyk - Dyrektor ds. Projektów naukowych Analog Astronaut Training Center
 • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu SatRevolution