Space Resources Week 2021

Space Resources Week 2021 to konferencja on-line, która odbyła się w dniach 19-22 kwietnia 2021. Organizatorem było ESRIC - European Space Resources Innovation Centre, a celem obrad - przedstawienie technicznych i ekonomicznych wyzwań stojących przed wykorzystaniem zasobów pozaziemskich in-situ (ISRU) oraz opracowanie zaleceń dotyczących przyszłego rozwoju technologii tego sektora kosmicznego. Przedsięwzięcie łączy liderów z sektora górnictwa ziemskiego, przemysłu lotniczego i kosmicznego, instytucji finansowych, instytutów badawczych i środowisk akademickich. 

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z ESA – European Space Agency, LSA – Luxembourg Space Agency oraz LIST – Luxembourg Institute of Science and Technology. Program konferencji obejmował serię interesujących wykładów i paneli dyskusyjnych dotyczących perspektyw rozwoju technologii, problemów technicznych, modeli biznesowych i kolejnych kroków, które umożliwią wykorzystanie zasobów kosmicznych w celu wsparcia trwałej i zrównoważonej obecności człowieka w przestrzeni pozaziemskiej. 

Podczas sesji otwierającej konferencję przedstawiciele rządu Luksemburga oraz agencji kosmicznych NASA, ESA i LSA zaprezentowali swoje najnowsze plany dotyczące eksploracji kosmosu. Następnie w panelu New Discoveries przedstawiono najnowsze postępy techniki kosmicznej oraz wyniki badań asteroid. Następny dzień przyniósł informacje na temat scenariuszy wykorzystania zasobów pozaziemskich (Utilisation Scenarios) oraz ram prawnych dla przyszłych misji księżycowych (Regulatory Framework). 

W kolejnych sesjach konferencji dyskutowano na temat kierunku rozwoju badań w pozyskiwaniu i przetwarzaniu surowców kosmicznych (R&D Needs & Gaps), roli sektorów gospodarki niezwiązanych bezpośrednio z przestrzenią pozaziemską (Terrestrial & Space) oraz sposobach rozwoju modeli biznesowych w dziedzinie górnictwa kosmicznego (Financing & Business). Wydarzenie podsumował panel dyskusyjny ekspertów wskazujący możliwe kierunki aktualizacji strategii ESA w sektorze pozyskiwania i przetwarzania surowców pozaziemskich.

W konferencji wystąpiło ponad 120 prelegentów, a ich prezentacji wysłuchało ponad 1000 uczestników z 55 krajów. Dla nowo powstałego zespołu pracowników i studentów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Space Resources Research Team AGH była to doskonała okazja do inspiracji, dyskusji i zgłębienia wiedzy z zakresu najnowszych osiągnieć w sektorze technologii górnictwa pozaziemskiego. 

#SpaceResWeek

 

dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH

inż. Martyna Świerczyńska