DOŁĄCZ DO SPACETEAM AGH!

Postępujący w szybkim tempie rozwój technologii związanych z ekspansją człowieka poza naszą planetę, wciąż zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów, którzy wypełnią zapotrzebowania niezliczonych projektów kosmicznych. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w sektorze kosmicznym i marzeniom tysięcy młodych ludzi pragniemy zaprosić do współpracy studentów zainteresowanych szeroko pojętym kosmosem.

W Centrum Technologii Kosmicznych AGH realizujemy obecnie dwa projekty z zakresu technologii kosmicznych:

 • Jednym jest projekt UNIVERSEH, którego celem jest utworzenie Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego, a także ujednolicenie kształcenia w zakresie technologii kosmicznych w uczelniach partnerskich: Uniwersytecie w Tuluzie, Technicznym Uniwersytecie w Lulea, Uniwersytecie w Luksemburgu oraz Uniwersytecie w Dusseldorfie.
 • Drugi z realizowanych przez nas projektów Beyond Universeh ma charakter naukowy, a jego celem jest realizacja badań dla Kosmosu 4.0. 

Chcielibyśmy zaprosić studentów do udziału we wszystkich zadaniach przewidzianych w harmonogramach tych dwóch projektów.

Ze swojej natury projekty kosmiczne są interdyscyplinarne, dlatego do współpracy zapraszamy studentów ze wszystkich wydziałów AGH. Jesteśmy przekonani, że dla każdego znajdziemy ciekawy temat i projekt, w którym będzie mógł zrealizować swoje kosmiczne marzenia.

Podstawowymi kryteriami rekrutacji do SPACETEAM AGH będą:

 • zainteresowanie technologiami kosmicznymi,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • zdolność do pracy w międzynarodowym zespole,
 • kreatywność.

Celem SPACETEAM AGH będzie aktywne uczestnictwo w rozwoju nowego kosmosu, tworzenie międzynarodowych zespołów do realizacji projektów, w tym projektów związanych z konkursami i zawodami w zakresie technologii kosmicznych. Jego członkowie będą brali także udział w projektach badawczych i edukacyjnych, w tym projektach międzynarodowych. Będą mieli także możliwość wyjazdu na krótko/długoterminowe staże i pobyty studyjne do firm i uczelni o profilu kosmicznym. Atrakcyjne będą także staże i pobyty edukacyjne w ramach programu ERASMUS.

Oddzielnym wyzwaniem będzie możliwość organizowania konferencji studenckich niezbędnych do wymiany poglądów, a także konkursów dla uczniów i studentów w tematyce technologii kosmicznych.

Jeżeli interesujesz się kosmosem i lubisz pracować z ludźmi, już jesteś o krok bliżej dołączenia do SPACETEAM AGH. Żeby się zrekrutować, w pierwszym etapie musisz:

 • wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny,
 • mieć dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 3,8),
 • wykazać się szczególnymi osiągnięciami i aktywnością pozaakademicką (taką jak aktywny udział w pracach kół naukowych i/lub stowarzyszeniach, grupach i organizacjach studenckich),
 • mieć status studenta AGH oraz zaliczony poprzedni semestr studiów (nie możesz być na urlopie dziekańskim),
 • mieć zaliczony minimum I rok studiów,
 • przedstawić dokument (certyfikat lub zaświadczenie wydane przez SJO AGH) potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej  B-2,
 • przedstawić dokument potwierdzający znajomość jednego z wymienionych języków na poziomie B-1; niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego jest dodatkowo punktowana (nie obowiązkowo),
 • przedstawić krótki esej (objętość max. 500 słów) na temat związany z kosmosem (np. "Czym będzie kosmos za 20 lat?" albo "Jakie kompetencje kosmiczne chciał(a)bym rozwijać w przyszłości?"), napisanego po angielsku.

W drugim etapie konieczne będzie:

 • pozytywne zaliczenie rozmowy rekrutacyjnej w drugim etapie rekrutacji (zorganizujemy ją przez MS Teams).

Termin składania aplikacji to 20 maja 2021 roku, a wyniki naboru ogłosimy 21 czerwca 2021 roku. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem spacetech@agh.edu.pl.